Đầu Ma...Đít Quỷ....🤣🤣

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6644
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Đầu Ma...Đít Quỷ....🤣🤣
    Ngày đăng: 12/02/2019 lúc 1:18pm
Đại diện 1 ẻm đầu ma đít quỷ góp chung dd vui đầu xuân vui vẻ thôi, còn ảnh vài ác ma rảnh rỗi sẽ lên sóng...Người sửa: @nh Vũ - 12/02/2019 lúc 1:21pm
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
mrhahung Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 23/09/2015
Khu vực: Hanoi
Tình trạng: Offline
Điểm: 305
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (1) Lượt cám ơn(1)   Trích dẫn mrhahung Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 12/02/2019 lúc 1:55pm
Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6644
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 12/02/2019 lúc 2:40pm
Ban đầu được viết bởi mrhahung mrhahung viết:

Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!


Chụp vội đẹp chỉ bằng 1/2 thực tế nhá sư kê...

Còn mấy mái ô đẹp hơn nhiều mà vì không cựa nên mình không khoe thôi... [>:D<]

Vừa đi làm về chụp và khoe luôn, mái gân nên khó chụp, nếu nó chịu đứng tạo dáng còn chất hơn...
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
GaDonTL Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 04/10/2016
Khu vực: Tiên Lữ
Tình trạng: Offline
Điểm: 313
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn GaDonTL Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 12/02/2019 lúc 4:15pm
Đôi chân chất lượng thật.
Quay lên trên
BMM_CV Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 27/11/2013
Khu vực: Ben xe
Tình trạng: Offline
Điểm: 472
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn BMM_CV Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 12/02/2019 lúc 10:08pm
Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi mrhahung mrhahung viết:

Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!


Chụp vội đẹp chỉ bằng 1/2 thực tế nhá sư kê...

Còn mấy mái ô đẹp hơn nhiều mà vì không cựa nên mình không khoe thôi... [>:D<]

Vừa đi làm về chụp và khoe luôn, mái gân nên khó chụp, nếu nó chịu đứng tạo dáng còn chất hơn...

Bác cho hỏi là mái cựa đúc con hơn mái ko cựa điểm gì? Vì dạo này e thấy nhiều người chơi mái cựa hơn...
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6644
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/02/2019 lúc 7:45am
Ban đầu được viết bởi BMM_CV BMM_CV viết:

Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi mrhahung mrhahung viết:

Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!


Chụp vội đẹp chỉ bằng 1/2 thực tế nhá sư kê...

Còn mấy mái ô đẹp hơn nhiều mà vì không cựa nên mình không khoe thôi... [>:D<]

Vừa đi làm về chụp và khoe luôn, mái gân nên khó chụp, nếu nó chịu đứng tạo dáng còn chất hơn...

Bác cho hỏi là mái cựa đúc con hơn mái ko cựa điểm gì? Vì dạo này e thấy nhiều người chơi mái cựa hơn...


Nếu chỉ để nhìn đôi cựa mà đúc ra con tốt thì chuyện đúc gà vô cùng dễ...
Tuy nhiên nếu đàn có 2 mái như nhau mình sẽ giữ lại mái cựa để nuôi...vì mình biết 1 bí mật nho nhỏ của mái cựa thế thôi.
Còn thiên hạ đua nhau chơi mái cựa cũng kệ bạn đừng chạy đua làm gì, cứ mái hay mà đúc...

Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
BMM_CV Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 27/11/2013
Khu vực: Ben xe
Tình trạng: Offline
Điểm: 472
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn BMM_CV Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/02/2019 lúc 8:57pm
Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi BMM_CV BMM_CV viết:

Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi mrhahung mrhahung viết:

Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!


Chụp vội đẹp chỉ bằng 1/2 thực tế nhá sư kê...

Còn mấy mái ô đẹp hơn nhiều mà vì không cựa nên mình không khoe thôi... [>:D<]

Vừa đi làm về chụp và khoe luôn, mái gân nên khó chụp, nếu nó chịu đứng tạo dáng còn chất hơn...

Bác cho hỏi là mái cựa đúc con hơn mái ko cựa điểm gì? Vì dạo này e thấy nhiều người chơi mái cựa hơn...


Nếu chỉ để nhìn đôi cựa mà đúc ra con tốt thì chuyện đúc gà vô cùng dễ...
Tuy nhiên nếu đàn có 2 mái như nhau mình sẽ giữ lại mái cựa để nuôi...vì mình biết 1 bí mật nho nhỏ của mái cựa thế thôi.
Còn thiên hạ đua nhau chơi mái cựa cũng kệ bạn đừng chạy đua làm gì, cứ mái hay mà đúc...


Em đoán chắc gà con ra dùng cựa tốt hơn...
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6644
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/02/2019 lúc 9:24pm
Ban đầu được viết bởi BMM_CV BMM_CV viết:

Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi BMM_CV BMM_CV viết:

Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Ban đầu được viết bởi mrhahung mrhahung viết:

Công nhận chụp ảnh gà sắc nét thật, con nào cũng vậy!


Chụp vội đẹp chỉ bằng 1/2 thực tế nhá sư kê...

Còn mấy mái ô đẹp hơn nhiều mà vì không cựa nên mình không khoe thôi... [>:D<]

Vừa đi làm về chụp và khoe luôn, mái gân nên khó chụp, nếu nó chịu đứng tạo dáng còn chất hơn...

Bác cho hỏi là mái cựa đúc con hơn mái ko cựa điểm gì? Vì dạo này e thấy nhiều người chơi mái cựa hơn...


Nếu chỉ để nhìn đôi cựa mà đúc ra con tốt thì chuyện đúc gà vô cùng dễ...
Tuy nhiên nếu đàn có 2 mái như nhau mình sẽ giữ lại mái cựa để nuôi...vì mình biết 1 bí mật nho nhỏ của mái cựa thế thôi.
Còn thiên hạ đua nhau chơi mái cựa cũng kệ bạn đừng chạy đua làm gì, cứ mái hay mà đúc...


Em đoán chắc gà con ra dùng cựa tốt hơn...
Muốn biết nó chơi cựa tốt hay không phải nhìn tổng thể ae ạ...
Như chân mái này dù k cựa thì con nó có cặp chân kiểu này đều dùng cựa ok...
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.113 giây.