Khóa chủ đềcác chứng bệnh của gà cop bên ganoi.com

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
haiyenbai Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 16/01/2012
Khu vực: Yên Bái
Tình trạng: Offline
Điểm: 842
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: các chứng bệnh của gà cop bên ganoi.com
    Ngày đăng: 10/06/2013 lúc 7:46pm
Một số bệnh thường gặp ở gia cầm 

1. Bệnh Sưng mặt, phù đầu 
2. Bệnh tụ huyết trùng 
3. Ngộ độc 
4. Bệnh mổ cắn 
5. Bệnh cầu trùng 
6. Newcastle 
7. Đậu gà (pox) 
8. Marek 
9. Bạch ly 
10. Gumboro 
11. Viêm 
12. Nấm phổi 
13. Sổ mũi 
14. leukosis 
15. Nhiễm trùng máu 
16. Giun sán 

http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7941 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7941 

1. Bệnh thương hàn 
2. bệnh E. coli 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13537 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13537 

Các trịêu chứng liên quan tới đầu mặt 

Chữa trị gà bị mốc 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13961 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13961 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12065 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12065 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12244 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12244 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=2828 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=2828 

Mao thâm 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11994 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11994 

Gà bị hin lỗ mũi 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13692 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13692 

gà bị mụn 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13675 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13675 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13399 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13399 

Thối tai 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13518 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13518 

Sưng tai 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12107 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12107 
Gà bị thối tai 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7335 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7335 

Thối mũi 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13281 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13281 

Mắt xủi bọt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12026 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12026 

Gà bị sán trong mắt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9414 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9414 

gà bị mờ mắt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8440 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8440 

Lở miệng 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13274 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13274 

sổ mũi 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10477 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10477 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7144 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7144 

Đau cuống họng 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11662 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11662 

Gà bị kén ở đầu 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7843 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7843 

Gà bị kén mép 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7473 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7473 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7217 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7217 

Gà bị kén 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10316 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10316 

_______________________________________________________ 


Các triệu chứng liên quan tới chân 
Chữa trị gà bị xưng cụm bà 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13997 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13997 

Chữa trị gà bị đánh thu gân quặp ngón 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13978 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13978 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13898 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13898 

Hà ăn chân 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13891 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13891 

Lậu đề 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10814 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10814 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12936 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12936 

Sưng cổ bàn chân 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=4465&sid=233e71160e6c23174d26a807f49bb1bc - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=4465&sid=233e71160e6c23174d26a807f49bb1bc 

gà bị liệt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13704 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13704 

Khoản bị nở 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13728 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13728 

Run chân 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9318 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9318 

Sưng chân 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7605 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7605 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12667 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12667 

Gà bị kén ở chân 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7418 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7418 

------------------------------------------------------------------------ 


Đường ruột 

Tẩy giun 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=14136 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=14136 

Gà bị giun sán 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13842 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13842 

Gà ỉa phân xanh 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13571 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13571 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11989 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11989 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8592 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8592 
Gà ỉa phân trắng 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7688 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7688 

Gà rất hay bị đi ỉa 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12220 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12220 

Tiêu chảy 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8937 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8937 

ỉa ra máu 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12206 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=12206 

Gà bị tắc đít 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13528 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13528 

Gà con dính phân ở hậu môn 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10955 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10955 

Trị gà bị không tiêu 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9434 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9434 

Gà bị đường ruột 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11559 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11559 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9434 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9434 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=6735 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=6735 

Gà bị kén diều 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9079 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9079 

---------------------------------------------------------------------- 

Hô hấp 

Gà bị khò khè 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13642 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13642 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7623 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7623 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9392 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=9392 

Gà ngáp và sùi bọt mắt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13848 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13848 

Đờm 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=14003 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=14003 


___________________________________________________ 

Các chứng bệnh lạ khác 

Ngã nước 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7885 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7885 

Rù 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13959 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13959 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13938 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13938 

Trị bọ mạt cho gà 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13269 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=13269 

Gà mái ăn trứng 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11584 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=11584 


Gà bị chết hàng loạt 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7661 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7661 

Dịch tả Newcastle 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7713 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7713 

Gà mổ lông nhau 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7666 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7666 

Gà bị no hơi 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7730 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7730 

Gà con bị xù lông 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8034 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8034 

Gà bị úng nước ở lườn 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7367 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=7367 

__________________________________________ 

Một vài loại thuốc 

Thuốc chống bá bệnh 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8577 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=8577 

Cây thuốc hoàn ngọc hay Nhật Nguyệt. 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10416 - http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?t=10416
_________________
Quay lên trên
thanhsang Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 07/06/2013
Khu vực: daklak
Tình trạng: Offline
Điểm: 198
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/06/2013 lúc 8:20pm
bắt đăng nhập rồi
Quay lên trên
haiyenbai Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 16/01/2012
Khu vực: Yên Bái
Tình trạng: Offline
Điểm: 842
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/06/2013 lúc 8:27pm
bắt đăng kí thì đăng kí sợ gì ban
Quay lên trên
ak_47 Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 11/05/2013
Khu vực: hà nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 4335
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 14/06/2013 lúc 8:31am
hay, rất bổ ích
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.125 giây.