Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ “là” lớp 6

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
toantoanha9120 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 25/04/2020
Khu vực: Hanoi
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn toantoanha9120 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ “là” lớp 6
    Ngày đăng: 29/04/2020 lúc 10:18am

Bài  http://https://soanbaitap.comgu-van-6/soan-bai-cau-tran-thuat-don-co-tu-la-lop-6-712270. - câu trần thuật đơn có từ "là" thuộc ngữ văn 6

Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn tả một người bạn em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là. Nêu tác dụng của câu trần đơn có từ là trong đoạn văn.

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ 

1. Xác định các chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó.

a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

(Vũ Trinh)

b) Truyền thuyết  là loại truyện dân gian ... kì ảo.

c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.

(Nguyễn Tuân)

d) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.

2. Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ nào tạo thành?

3. Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây điền vào trước vị ngữ của các câu trên: không, không phải, chưa, chưa phải.

Trả lời:

1. Chủ ngữ và vị ngữ của các câu:

Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ "là" lớp 6 2

2. Vị ngữ của các câu trên do các cụm từ sau tạo thành:

-   là + cụm danh từ: là người huyện Đông Triều; là loại truyện dân gian ...kì ảo; là một ngày trong trẻo, sáng sủa.

-   là + tính từ: là dại.

3. Trước vị ngữ chỉ có thể chen các cụm từ không phải, không phải, chưa, chưa phải....

Ví dụ:

-    Dế Mèn trêu chị Cốc không phải là dại.

-    Bà đỡ Trần không phải là người huyện Đông Triều.


Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.047 giây.