In | Đóng cửa sổ

Ghét nhất chuồng

Được in từ: Gadon Vietnam
Chuyên mục: HỘI QUÁN GÀ ĐÒN VIỆT NAM
Tên điễn đàn: KHOE GÀ
Tóm tắt nội dung diễn đàn: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Gà hay phải đá mới biết nhưng ai khoe thì cứ khoe.;)
URL: http://www.gadonvietnam.net/forum_posts.asp?TID=72686
Ngày in: 20/10/2019 lúc 10:02am


Chủ đề: Ghét nhất chuồng
Tác giả: Gacon1x3
Tiêu đề: Ghét nhất chuồng
Ngày đăng: 17/03/2019 lúc 5:25pm
Trạng 2,85 2 dạt sổ, mời các sư kê đoán đòn lối. Em sẽ up clip! Thanks http://upanh.ssc.vn/view.php?name=862E58C54AD_DFA8_4381_A19.jpeg - http://upanh.ssc.vn/view.php?name=3844F6366B3_9F2A_4033_B77.jpeg - http://upanh.ssc.vn/view.php?name=243AB3C432A_2046_4C51_ACB.jpeg -Hồi âm:
Tác giả: ductriserver
Ngày đăng: 18/03/2019 lúc 10:24am
hình mờ vậy bác gà đẹp


Tác giả: Gacon1x3
Ngày đăng: 19/03/2019 lúc 4:24pm
  


Tác giả: Gacon1x3
Ngày đăng: 19/03/2019 lúc 4:31pm
Bạn hơn 1 lạng, mình hiwn 1 dạt đòn. Hơn 1 hồ bạn gãy cánh, thả cần .


Tác giả: daga_2608
Ngày đăng: 20/03/2019 lúc 2:25pm
Chân đá tốt quá anh-------------


Tác giả: Gacon1x3
Ngày đăng: 20/03/2019 lúc 2:35pm
Ban đầu được viết bởi daga_2608 daga_2608 viết:

Chân đá tốt quá anh

Handshake Thank ba'c!


Tác giả: Gà Nông Nghiệp
Ngày đăng: 20/03/2019 lúc 3:25pm
Chân đòn khá quá


Tác giả: Gacon1x3
Ngày đăng: 21/03/2019 lúc 11:17am
Thanks các bác động viên


Tác giả: Vuonghung
Ngày đăng: 24/03/2019 lúc 10:46pmIn | Đóng cửa sổ