In | Đóng cửa sổ

LỖI KHI ĐĂNG KÝ

Được in từ: Gadon Vietnam
Chuyên mục: GÓC THÔNG TIN
Tên điễn đàn: CHÀO HỎI, RA MẮT
Tóm tắt nội dung diễn đàn: Lời chào cao hơn mâm cỗ. Ai chào nhau thì vào đây. Nhớ chỉ được chào hỏi, cấm chửi! :)
URL: http://www.gadonvietnam.net/forum_posts.asp?TID=47027
Ngày in: 17/04/2021 lúc 5:49am


Chủ đề: LỖI KHI ĐĂNG KÝ
Tác giả: CaKhoai
Tiêu đề: LỖI KHI ĐĂNG KÝ
Ngày đăng: 02/05/2014 lúc 8:15pm
Hi all,
Hiện nay có rất nhiều thành viên đăng ký nhưng email dùng để đăng ký không có thật hoặc vì một lý do nào đó đã bị khóa. Do vậy, có vài lưu ý với anh em khi đăng ký như sau:
1. Gõ email cẩn thận, tránh nhầm lẫn dẫn đến mất thời gian của bản thân, tốn tài nguyên của diễn đàn và nhiều khi sinh ra những câu hỏi không đàng có.
2. Không dùng nickname bậy bạ, phản cảm.
3. Không dùng nickname dưới dạng số.

Bất kỳ thắc mắc nào gặp phải, xin liên hệ với admin của diễn đàn để được trợ giúp.
Thanks,
CK-------------Hồi âm:
Tác giả: CaKhoai
Ngày đăng: 02/05/2014 lúc 8:19pm
Lỗi đăng ký với các thành viên sau:
      The mail system

< mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn >: host
  mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net[106.10.166.54] said: 554 delivery error: dd
  This user doesn't have a yahoo.com.vn account
  ( mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn ) [-5] - mta1256.mail.sg3.yahoo.com
  (in reply to end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 26D3F4385
X-Postfix-Sender: rfc822; mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - system@gadonvietnam.net 
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 06:45:46 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn 
Original-Recipient: rfc822; mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn 
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com.vn account ( mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn ) [-5] -
  mta1256.mail.sg3.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
From mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - Gadon Vietnam
To mailto:ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn" rel="nofollow - dam_me
DateToday 13:39
Priority
------------
 The mail system

< mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute@yahoo.com >: host mta7.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said: 554
  delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  ( mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute@yahoo.com ) [0] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com (in reply to end of
  DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 860554385
X-Postfix-Sender: rfc822; mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - system@gadonvietnam.net 
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 09:46:16 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute@yahoo.com 
Original-Recipient: rfc822; mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute@yahoo.com 
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta7.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account ( mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute@yahoo.com ) [0] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com
SubjectChào mừng bạn đến với Gà đòn Việt Nam
From mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - Gadon Vietnam
To mailto:tinh95kute@yahoo.com" rel="nofollow - tinh95kute
DateToday 16:40
Priority
 The mail system

< mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - nguyenvanan1983@yahoo.com.vn >: host
  mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net[106.10.166.52] said: 554 delivery error: dd
  This user doesn't have a yahoo.com.vn account
  ( mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - nguyenvanan1983@yahoo.com.vn ) [-5] - mta1067.mail.sg3.yahoo.com (in reply
  to end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 4438B4385
X-Postfix-Sender: rfc822; mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - system@gadonvietnam.net 
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 04:58:23 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - nguyenvanan1983@yahoo.com.vn 
Original-Recipient: rfc822; mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - nguyenvanan1983@yahoo.com.vn 
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com.vn account ( mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - nguyenvanan1983@yahoo.com.vn ) [-5] -
  mta1067.mail.sg3.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
From mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - Gadon Vietnam
To mailto:nguyenvanan1983@yahoo.com.vn" rel="nofollow - ôke
DateToday 11:52
Priority
 The mail system

< mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - trunghjeu_tran@yahoo.com >: host mta5.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said: 554
  delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  ( mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - trunghjeu_tran@yahoo.com ) [-5] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com (in reply to
  end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 9E6A14374
X-Postfix-Sender: rfc822; mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - system@gadonvietnam.net 
Arrival-Date: Tue, 29 Apr 2014 12:00:36 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - trunghjeu_tran@yahoo.com 
Original-Recipient: rfc822; mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - trunghjeu_tran@yahoo.com 
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta5.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account ( mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - trunghjeu_tran@yahoo.com ) [-5] -
  mta1679.mail.gq1.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
From mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - Gadon Vietnam
To mailto:trunghjeu_tran@yahoo.com" rel="nofollow - TrungHjeu_Tran
DateTue 18:54
Priority
The mail system

< mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - thuylinh1303_bmt@yahoo.com >: host mta6.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said:
  554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  ( mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - thuylinh1303_bmt@yahoo.com ) [-5] - mta1648.mail.gq1.yahoo.com (in reply to
  end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 9F22D4374
X-Postfix-Sender: rfc822; mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - system@gadonvietnam.net 
Arrival-Date: Tue, 29 Apr 2014 10:13:34 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - thuylinh1303_bmt@yahoo.com 
Original-Recipient: rfc822; mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - thuylinh1303_bmt@yahoo.com 
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta6.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account ( mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - thuylinh1303_bmt@yahoo.com ) [-5] -
  mta1648.mail.gq1.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
From mailto:system@gadonvietnam.net" rel="nofollow - Gadon Vietnam
To mailto:thuylinh1303_bmt@yahoo.com" rel="nofollow - tuthanh
DateTue 17:07
Priority-------------


Tác giả: Kê Điệp
Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 4:59pm
Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin


Tác giả: Phong Thần Cước
Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 7:33pm
Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin


-------------
Sống bất nghĩa tai ương!
Sống bất lương tù ngục!
Phải cầu xin là nhục!
Phải khuất phục là hèn!
Hay đố kị nhỏ nhen!
Hay ép chèn độc ác!Tác giả: Kê Điệp
Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 8:26pm
Ban đầu được viết bởi Phong Thần Cước Phong Thần Cước viết:

Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin
Áy chà chà At wits endem hiểu dồi.Winking


Tác giả: Xipo
Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 10:32pm
Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Ban đầu được viết bởi Phong Thần Cước Phong Thần Cước viết:

Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin
Áy chà chà At wits endem hiểu dồi.Winking
Chịu khó Kê bướm bắt.....hoa nhé bác/ Well comeBig grin


-------------
Nương theo từng con Gà


Tác giả: loveyou
Ngày đăng: 03/08/2015 lúc 12:05pm
Diễn đàn tạm ngừng đăng kí thành viên hay sao thế Ad ?


Tác giả: 00001
Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 10:41pm
mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks


Tác giả: Tíadế
Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:00pm
Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:

mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks
bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing


-------------
Sống vì chữ tín nghĩa


Tác giả: 00001
Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:19pm
Ban đầu được viết bởi Tíadế Tíadế viết:

Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:

mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks
bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing


hihi cảm ơn bác , vậy admin giúp em với ạ :)


Tác giả: Phong Thần Cước
Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:29pm
Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:


Ban đầu được viết bởi Tíadế Tíadế viết:


Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:


mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks

bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing


hihi cảm ơn bác , vậy admin giúp em với ạ :)

Ét min nghỉ thay lông hết roài!

-------------
Sống bất nghĩa tai ương!
Sống bất lương tù ngục!
Phải cầu xin là nhục!
Phải khuất phục là hèn!
Hay đố kị nhỏ nhen!
Hay ép chèn độc ác!
In | Đóng cửa sổ