LỖI KHI ĐĂNG KÝ

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
CaKhoai Xem...
Q.lý Diễn đàn
Q.lý Diễn đàn
Hình đại diện

Gia nhập: 13/09/2008
Khu vực: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 5223
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn CaKhoai Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: LỖI KHI ĐĂNG KÝ
    Ngày đăng: 02/05/2014 lúc 8:15pm
Hi all,
Hiện nay có rất nhiều thành viên đăng ký nhưng email dùng để đăng ký không có thật hoặc vì một lý do nào đó đã bị khóa. Do vậy, có vài lưu ý với anh em khi đăng ký như sau:
1. Gõ email cẩn thận, tránh nhầm lẫn dẫn đến mất thời gian của bản thân, tốn tài nguyên của diễn đàn và nhiều khi sinh ra những câu hỏi không đàng có.
2. Không dùng nickname bậy bạ, phản cảm.
3. Không dùng nickname dưới dạng số.

Bất kỳ thắc mắc nào gặp phải, xin liên hệ với admin của diễn đàn để được trợ giúp.
Thanks,
CK

Quay lên trên
CaKhoai Xem...
Q.lý Diễn đàn
Q.lý Diễn đàn
Hình đại diện

Gia nhập: 13/09/2008
Khu vực: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 5223
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn CaKhoai Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 02/05/2014 lúc 8:19pm
Lỗi đăng ký với các thành viên sau:
      The mail system

<ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn>: host
  mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net[106.10.166.54] said: 554 delivery error: dd
  This user doesn't have a yahoo.com.vn account
  (ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn) [-5] - mta1256.mail.sg3.yahoo.com
  (in reply to end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 26D3F4385
X-Postfix-Sender: rfc822; system@gadonvietnam.net
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 06:45:46 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn
Original-Recipient: rfc822;ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com.vn account (ok_iu_anh_emphaixephang@yahoo.com.vn) [-5] -
  mta1256.mail.sg3.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
FromGadon Vietnam
Todam_me
DateToday 13:39
Priority
------------
 The mail system

<tinh95kute@yahoo.com>: host mta7.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said: 554
  delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  (tinh95kute@yahoo.com) [0] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com (in reply to end of
  DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 860554385
X-Postfix-Sender: rfc822; system@gadonvietnam.net
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 09:46:16 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; tinh95kute@yahoo.com
Original-Recipient: rfc822;tinh95kute@yahoo.com
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta7.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account (tinh95kute@yahoo.com) [0] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com
SubjectChào mừng bạn đến với Gà đòn Việt Nam
FromGadon Vietnam
Totinh95kute
DateToday 16:40
Priority
 The mail system

<nguyenvanan1983@yahoo.com.vn>: host
  mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net[106.10.166.52] said: 554 delivery error: dd
  This user doesn't have a yahoo.com.vn account
  (nguyenvanan1983@yahoo.com.vn) [-5] - mta1067.mail.sg3.yahoo.com (in reply
  to end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 4438B4385
X-Postfix-Sender: rfc822; system@gadonvietnam.net
Arrival-Date: Fri, 2 May 2014 04:58:23 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; nguyenvanan1983@yahoo.com.vn
Original-Recipient: rfc822;nguyenvanan1983@yahoo.com.vn
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-apac.mail.gm0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com.vn account (nguyenvanan1983@yahoo.com.vn) [-5] -
  mta1067.mail.sg3.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
FromGadon Vietnam
Toôke
DateToday 11:52
Priority
 The mail system

<trunghjeu_tran@yahoo.com>: host mta5.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said: 554
  delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  (trunghjeu_tran@yahoo.com) [-5] - mta1679.mail.gq1.yahoo.com (in reply to
  end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 9E6A14374
X-Postfix-Sender: rfc822; system@gadonvietnam.net
Arrival-Date: Tue, 29 Apr 2014 12:00:36 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; trunghjeu_tran@yahoo.com
Original-Recipient: rfc822;trunghjeu_tran@yahoo.com
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta5.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account (trunghjeu_tran@yahoo.com) [-5] -
  mta1679.mail.gq1.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
FromGadon Vietnam
ToTrungHjeu_Tran
DateTue 18:54
Priority
The mail system

<thuylinh1303_bmt@yahoo.com>: host mta6.am0.yahoodns.net[63.250.192.46] said:
  554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
  (thuylinh1303_bmt@yahoo.com) [-5] - mta1648.mail.gq1.yahoo.com (in reply to
  end of DATA command)
X-Postfix-Queue-ID: 9F22D4374
X-Postfix-Sender: rfc822; system@gadonvietnam.net
Arrival-Date: Tue, 29 Apr 2014 10:13:34 +0000 (UTC)

Final-Recipient: rfc822; thuylinh1303_bmt@yahoo.com
Original-Recipient: rfc822;thuylinh1303_bmt@yahoo.com
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta6.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
  yahoo.com account (thuylinh1303_bmt@yahoo.com) [-5] -
  mta1648.mail.gq1.yahoo.com

SubjectGà đòn Việt Nam Email Kích hoạt
FromGadon Vietnam
Totuthanh
DateTue 17:07
Priority

Quay lên trên
Kê Điệp Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 06/11/2014
Khu vực: Biển
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Kê Điệp Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 4:59pm
Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Quay lên trên
Phong Thần Cước Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 27/07/2013
Khu vực: Làng Nhô
Tình trạng: Offline
Điểm: 4188
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Phong Thần Cước Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 7:33pm
Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin
Sống bất nghĩa tai ương!
Sống bất lương tù ngục!
Phải cầu xin là nhục!
Phải khuất phục là hèn!
Hay đố kị nhỏ nhen!
Hay ép chèn độc ác!

Quay lên trên
Kê Điệp Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 06/11/2014
Khu vực: Biển
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Kê Điệp Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 8:26pm
Ban đầu được viết bởi Phong Thần Cước Phong Thần Cước viết:

Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin
Áy chà chà At wits endem hiểu dồi.Winking
Quay lên trên
Xipo Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 04/04/2011
Khu vực: Loading
Tình trạng: Offline
Điểm: 5423
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Xipo Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 07/11/2014 lúc 10:32pm
Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Ban đầu được viết bởi Phong Thần Cước Phong Thần Cước viết:

Ban đầu được viết bởi Kê Điệp Kê Điệp viết:

Em cài đặt chữ ký rồi mà sao sau mỗi bài viết của em lại không thấy có chữ ký ạ?Love struck
Ác Min giúp em vớiBig grin
Bác chịu khó cày ngày cày đêm như mợ Đẻ ý! Khi nào đủ 1000 điểm ma quỷ sẽ hiện hình! Big grin
Áy chà chà At wits endem hiểu dồi.Winking
Chịu khó Kê bướm bắt.....hoa nhé bác/ Well comeBig grin
Nương theo từng con Gà
Quay lên trên
loveyou Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 20/08/2013
Khu vực: nhatrang
Tình trạng: Offline
Điểm: 3595
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn loveyou Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 03/08/2015 lúc 12:05pm
Diễn đàn tạm ngừng đăng kí thành viên hay sao thế Ad ?
Quay lên trên
00001 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 26/08/2014
Khu vực: BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN
Tình trạng: Offline
Điểm: 436
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn 00001 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 10:41pm
mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks


Người sửa: 00001 - 10/08/2015 lúc 10:43pm
Quay lên trên
Tíadế Xem...
Q.lý chuyên mục
Q.lý chuyên mục
Hình đại diện
Đồ Tể GĐVN

Gia nhập: 18/07/2010
Khu vực: HL-TB-HN
Tình trạng: Offline
Điểm: 5256
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Tíadế Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:00pm
Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:

mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks
bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing
Sống vì chữ tín nghĩa
Quay lên trên
00001 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 26/08/2014
Khu vực: BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN
Tình trạng: Offline
Điểm: 436
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn 00001 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:19pm
Ban đầu được viết bởi Tíadế Tíadế viết:

Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:

mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks
bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing


hihi cảm ơn bác , vậy admin giúp em với ạ :)
Quay lên trên
Phong Thần Cước Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 27/07/2013
Khu vực: Làng Nhô
Tình trạng: Offline
Điểm: 4188
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Phong Thần Cước Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/08/2015 lúc 11:29pm
Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:


Ban đầu được viết bởi Tíadế Tíadế viết:


Ban đầu được viết bởi 00001 00001 viết:


mod cho hỏi bây giờ muốn sửa tên lại thì phải làm thế nào ạ :)

thanks

bạn liên hệ với 2 admin nhé.chứ mod ko đổi đc tên đâu Laughing


hihi cảm ơn bác , vậy admin giúp em với ạ :)

Ét min nghỉ thay lông hết roài!
Sống bất nghĩa tai ương!
Sống bất lương tù ngục!
Phải cầu xin là nhục!
Phải khuất phục là hèn!
Hay đố kị nhỏ nhen!
Hay ép chèn độc ác!

Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.125 giây.