Dàn gà tơ chơi tết

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
daga_2608 Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 17/09/2008
Tình trạng: Offline
Điểm: 3445
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn daga_2608 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Dàn gà tơ chơi tết
    Ngày đăng: 12/08/2017 lúc 11:44pm
 Hiện tại đang có hơn 10 con gà tơ tầm từ 6-7 tháng. Mỗi bầy chụp 2 con làm mẫu.

Bầy gà 7 tháng được 4 trống, 2 mái.  Có con gà tía ct hôm vừa rồi nhảy thử được 2 phút.

1. Tía chân trắng 2.8kg mới nhảy dc 2 phút kiểm tra.

https://flic.kr/p/XgKfCU - https://flic.kr/p/XgKfCU - tiactgiaolong1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WieZoa - https://flic.kr/p/WieZoa - tiactgiaolong2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XsA9uN - https://flic.kr/p/XsA9uN - tiactgiaolong3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XsA8U9 - https://flic.kr/p/XsA8U9 - tiactgiaolong4 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XsA8yj - https://flic.kr/p/XsA8yj - tiactgiaolong5 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

2. Ô chân xanh hầu kiềng 2.9kg, trong bầy con này giống mái mẹ nhất, giống từ đầu tới chân.

https://flic.kr/p/XgJxSW - https://flic.kr/p/XgJxSW - ocxgiaolong1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XwAMmi - https://flic.kr/p/XwAMmi - ocxgiaolong2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WfPh11 - https://flic.kr/p/WfPh11 - ocxgiaolong4 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WfPkzL - https://flic.kr/p/WfPkzL - ocxgiaolong3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WfPeZC - https://flic.kr/p/WfPeZC - ocxgiaolong5 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr


Bầy gà 6.5 tháng 4 trống 2 mái, cha gà ô chân trắng, mẹ xám đá chân trắng.  Nhảy thử thấy trong vai ngoài mé.

1.Xám chân trắng điểm mào trích cục 2.9kg.
https://flic.kr/p/Wib9ZT - https://flic.kr/p/Wib9ZT - xamct1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WVufq7 - https://flic.kr/p/WVufq7 - xamct2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

https://flic.kr/p/WVtU3y - https://flic.kr/p/WVtU3y - xamct4 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

2. Ô mã cải 2.7kg
https://flic.kr/p/XDrzzi - https://flic.kr/p/XDrzzi - omacai1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XDry1g - https://flic.kr/p/XDry1g - omacai2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XDruTe - https://flic.kr/p/XDruTe - omacai3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

Đàn gà 6 tháng, 3 trống, 4 mái. Đàn này có nhiều kiểu màu lông màu chân khác nhau. Gà cha Ô chân trắng điểm mào trích cục, mẹ Ô chân xanh mắt ếch. Ra con 2 trống ô, 3 mái ô, 1 trống tía bịp chân vàng tròn, 1 mái ó biển chân xanh.

1. Tía bịp chân vàng mào hộp 2.6kg.
https://flic.kr/p/WpPLQF - https://flic.kr/p/WpPLQF - tiabipmaocuc1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/Xorkad - https://flic.kr/p/Xorkad - tiabipmaocuc2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/WnvGGE - https://flic.kr/p/WnvGGE - tiabipmaocuc3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/XzcgZG - https://flic.kr/p/XzcgZG - tiabipmaocuc4 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

2.ô chân xanh mào hộp  2.7kg
https://flic.kr/p/XDiB5P - https://flic.kr/p/XDiB5P - ocxmemaocuc1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/Xzc7Dh - https://flic.kr/p/Xzc7Dh - ocxmemaocuc2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/X3fDDN - https://flic.kr/p/X3fDDN - ocxmemaocuc3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr

3.Mái Ó biển chân xanh.

https://flic.kr/p/W9KiKr - https://flic.kr/p/W9KiKr - maiobien1 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/Xb7kNg - https://flic.kr/p/Xb7kNg - maiobien3 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/Xjf6s3 - https://flic.kr/p/Xjf6s3 - maiobien2 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/Xjf5fy - https://flic.kr/p/Xjf5fy - maiobien5 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr
https://flic.kr/p/W7k8NJ - https://flic.kr/p/W7k8NJ - maiobien6 by https://www.flickr.com/photos/145537884@N03/ - ochantrangmonga trang, trên Flickr


Quay lên trên
phu1972 Xem...
Sư kê
Sư kê
Hình đại diện

Gia nhập: 18/09/2013
Khu vực: TC :0945139017
Tình trạng: Offline
Điểm: 10749
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn phu1972 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/08/2017 lúc 7:47am
Đứa nào cũng đẹp.thích ô mã mái.cái mặt này nhanh gúm lắm
Ta thắng kẻ thù đối mặt.nhưng bị hại bởi đứa mà ta tưởng là tri kỉ
Quay lên trên
Sheppo Ha Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 20/08/2015
Khu vực: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 187
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Sheppo Ha Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/08/2017 lúc 10:11am
con nào cx ưng anh ơi, con mái 1 chân có án vân án  tâm đẹp quá

Quay lên trên
GaDonTL Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 04/10/2016
Khu vực: Tiên Lữ
Tình trạng: Offline
Điểm: 103
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn GaDonTL Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/08/2017 lúc 11:11am
Nuôi tốt quá, gà minh 7 tháng dc 2.1kg, vài sợi lông.
Quay lên trên
bietphandon Xem...
Sư kê
Sư kê
Hình đại diện

Gia nhập: 28/11/2013
Khu vực: Gadonvietnam
Tình trạng: Offline
Điểm: 12345
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn bietphandon Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/08/2017 lúc 12:05pm
Mái ó biển đẹp
<<<<<<<<<<<< Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phê ngôn >>>>>>>>>>>>
Người quân tử chẳng vì lời nói khéo mà đề cử người, củng chẳn vì người không hay mà chê lời nói phải.
Quay lên trên
Lâu Không Cạo Râu Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 23/08/2016
Khu vực: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 1517
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Lâu Không Cạo Râu Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 13/08/2017 lúc 3:29pm
Tha hồ chơi.
Rút rao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu hơn.
Quay lên trên
gadonC1py Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 01/10/2015
Khu vực: PHÚ YÊN
Tình trạng: Offline
Điểm: 1026
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn gadonC1py Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 14/08/2017 lúc 9:55am
nhiều gà đẹp
Quay lên trên
daga_2608 Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 17/09/2008
Tình trạng: Offline
Điểm: 3445
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn daga_2608 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 10:00am
Ban đầu được viết bởi phu1972 phu1972 viết:

Đứa nào cũng đẹp.thích ô mã mái.cái mặt này nhanh gúm lắm

Cam ơn bác, con gà ô đó có bộ lông giống gà cha.
Quay lên trên
daga_2608 Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 17/09/2008
Tình trạng: Offline
Điểm: 3445
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn daga_2608 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 10:04am
Ban đầu được viết bởi Sheppo Ha Sheppo Ha viết:

con nào cx ưng anh ơi, con mái 1 chân có án vân án  tâm đẹp quá


Cám ơn bạn, daga nghĩ là vảy xấu vấn cán.
Quay lên trên
Nhanam-bacgiang Xem...
Thanh niên
Thanh niên
Hình đại diện

Gia nhập: 17/08/2011
Khu vực: tân yên- BG
Tình trạng: Offline
Điểm: 3853
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Nhanam-bacgiang Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 12:31pm
dàn tơ tương lai quá, clip e tía rất có nét.chân đá dóc và to đòn.
Cái gì cũng phải biết 1 tí,riêng tí phải biết 2!
Quay lên trên
Ôlãotrang Xem...
Sư kê
Sư kê
Hình đại diện

Gia nhập: 08/10/2010
Khu vực: 0976691258
Tình trạng: Offline
Điểm: 7593
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Ôlãotrang Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 2:50pm
giàn gà tương lai quá anh 
Quay lên trên
haiga29 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 03/02/2016
Khu vực: hưng yên
Tình trạng: Offline
Điểm: 479
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn haiga29 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 6:00pm
Có con nào cùng bố biladel k a
Quay lên trên
phungvantoi Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 11/09/2015
Khu vực: Hà Nội
Tình trạng: Offline
Điểm: 2669
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn phungvantoi Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 6:02pm
Tha hồ chơi tết r bác
Quay lên trên
jonathantruong Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/06/2014
Khu vực: Hai Duong-MN
Tình trạng: Offline
Điểm: 6971
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn jonathantruong Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/08/2017 lúc 8:14pm
Dàn tơ nhìn đc đấy em. Công nhận con nào cũng cao khiếp nhỉ.
https://postimg.cc/image/ghqb3fifz/ -
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.078 giây.