Các bác giúp em

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
Hy1100 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 13/01/2020
Khu vực: Hưng Yên
Tình trạng: Offline
Điểm: 6
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Hy1100 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Các bác giúp em
    Ngày đăng: 16/07/2020 lúc 4:09pm
Em có con gà mái hay(đã xem đòn lối nên thịt cũng tiếc) đang đẻ lứa so. Mà không hiểu sao nó đẻ quả 1 xong cách 1 hôm đẻ quả 2, rồi từ đó đến nay 5-6 ngày rồi chưa đẻ. Hằng ngày nó vẫn nhảy ổ tầm 30 phút mà không đẻ. Các bác xem giúp em nó bị sao, em cảm ơn.
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.094 giây.