Hi all,
Trong một số trường hợp, vì một lỗi nào đó trong hệ thống gửi mail tự động của Diễn đàn, mail kích hoạt không được gửi đi; do đó, một số thành viên mới đăng ký không nhận được mail kích hoạt.
Để đảm bảo có thể nhận được mail, các bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
1. Đảm bảo chắc chắn rằng email mình đăng ký là đúng, vẫn hoạt động thường xuyên.
2. Đã kiểm tra hòm thư (kể cả hòm Thư rác) sau khi đăng ký.
3. Nếu vẫn không nhận được mail kích hoạt, hãy đăng nhập bằng thông tin đã đăng ký, vào "Bảng Điều khiển", bấm vào "Gửi lại Email Kích hoạt" ở góc trái phía dưới màn hình.
4. Thực hiện lại bước 1 và 2 trên đây.
Chúc vui!

Sự kiện - Tháng Hai 2014

<< Trước   Sau >>
Tháng Hai 2014
>
>
>
>
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1C.Nhật
>
>
>
>
2Thứ 2
3Thứ 3
4Thứ 4
5Thứ 5
6Thứ 6
7Thứ 7
8C.Nhật
>
>
>
>
9Thứ 2
10Thứ 3
11Thứ 4
12Thứ 5
13Thứ 6
14Thứ 7
15C.Nhật
>
>
>
>
16Thứ 2
17Thứ 3
18Thứ 4
19Thứ 5
20Thứ 6
21Thứ 7
22C.Nhật
>
>
>
>
23Thứ 2
24Thứ 3
25Thứ 4
26Thứ 5
27Thứ 6
28Thứ 7
C.Nhật
<< Trước   Sau >>
Tháng Một 2014
  H B T N S B T
> 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31
Tháng Ba 2014
  H B T N S B T
> 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31
 Trang này được tạo ra trong 0.140 giây.