Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 149 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 131 Khách, 17 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 4:14pm 119 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 2 Hôm nay lúc 4:14pm 86 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 3 Hôm nay lúc 4:14pm 773 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 4 Hôm nay lúc 4:14pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
BẢN NĂNG GỐC---PHỤC VỤ XUÂN 2015
Khách 5 Hôm nay lúc 4:14pm 24 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
sưng phù đầu
Khách 6 Hôm nay lúc 4:14pm 1206 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 7 Hôm nay lúc 4:14pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
-XIN PHÉP TRƯỞNG QUẢN 1 NGÀY-GÀ BỊ ĐÁ LÀM MỜ MẮT
Khách 8 Hôm nay lúc 4:14pm 184 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 9 Hôm nay lúc 4:14pm 74 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Cách nhận biết gà lai chọi và gà chọi
Khách 10 Hôm nay lúc 4:14pm 110 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 11 Hôm nay lúc 4:14pm 1155 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 12 Hôm nay lúc 4:14pm 16 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 13 Hôm nay lúc 4:14pm 915 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 14 Hôm nay lúc 4:14pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 15 Hôm nay lúc 4:14pm 330 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 16 Hôm nay lúc 4:13pm 1513 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 17 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Gà chọi đẹp
Khách 18 Hôm nay lúc 4:13pm 78 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 19 Hôm nay lúc 4:13pm 85 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 20 Hôm nay lúc 4:13pm 1120 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 21 Hôm nay lúc 4:13pm 29 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 22 Hôm nay lúc 4:13pm 647 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
mái tổ ô mơ chân vàng đen, cựa đen
Khách 23 Hôm nay lúc 4:13pm 658 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 24 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
XIN CHỈ CÁCH LÀM CỰA GÀ
Khách 25 Hôm nay lúc 4:13pm 914 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 26 Hôm nay lúc 4:13pm 740 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 27 Hôm nay lúc 4:13pm 1509 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 28 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa vôi chân
Khách 29 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Tía Chân Vàng
Khách 30 Hôm nay lúc 4:13pm 151 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Xám đập lốp
Khách 31 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
QUỶ KÊ
Khách 32 Hôm nay lúc 4:13pm 91 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 33 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ CON ĐÁ NHAU ???
Khách 34 Hôm nay lúc 4:12pm 133 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 35 Hôm nay lúc 4:12pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Gà Tình Nghĩa & Gà Nhiều Thịt...
Khách 36 Hôm nay lúc 4:12pm 23 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Bắc Nam xum họp xuân này sẽ vui .
Khách 37 Hôm nay lúc 4:12pm 219 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
HCMC - Bán mái xám hồng gốc Bình Dương
Khách 38 Hôm nay lúc 4:12pm 7 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 39 Hôm nay lúc 4:12pm 9 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
GÀ TÍA CHÂN VÀNG -GÀ KTẾ ( THỢ CẮT TÓC )-UY TÍN
Khách 40 Hôm nay lúc 4:12pm 1188 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
ô mã mái chân vàng điểm trạng 27,5
Khách 41 Hôm nay lúc 4:12pm 17 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Khách 42 Hôm nay lúc 4:12pm 9 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
BÁN GÀ con
Khách 43 Hôm nay lúc 4:11pm 18 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Lâu lâu khoe lại con gà ta ae chém chcosvui!
Khách 44 Hôm nay lúc 4:11pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Gà Tam Hoàng, xăng pha nhớt.
Khách 45 Hôm nay lúc 4:11pm 737 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
Ngổng nhà em ...2.7ky (clip) ngứa d...
Khách 46 Hôm nay lúc 4:11pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
AE XEM GÀ NÀY ĐÚC ĐƯỢC K?
Khách 47 Hôm nay lúc 4:11pm 1510 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 48 Hôm nay lúc 4:11pm 11 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
dòng gà mái bịp già
Khách 49 Hôm nay lúc 4:11pm 93 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
NGHỆ THUẬT NUÔI VÀ LUYỆN GÀ CHỌI ĐÒN
Khách 50 Hôm nay lúc 4:11pm 1356 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
Con chim sờ non
Khách 51 Hôm nay lúc 4:11pm 116 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 52 Hôm nay lúc 4:11pm 76 phút Search Robot Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 53 Hôm nay lúc 4:11pm 70 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
THUỐC GÀ CHỌI THÁI LAN (CHI NHÁNH MINH KHAI)
Khách 54 Hôm nay lúc 4:11pm 9 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
3tr5
Khách 55 Hôm nay lúc 4:11pm 0 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
5 NĂM RÙI
Khách 56 Hôm nay lúc 4:11pm 1511 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 57 Hôm nay lúc 4:10pm 433 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 58 Hôm nay lúc 4:10pm 1509 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 59 Hôm nay lúc 4:10pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Cấn gấp 1 em gà tơ
Khách 60 Hôm nay lúc 4:10pm 834 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 61 Hôm nay lúc 4:10pm 22 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
mai sút
Khách 62 Hôm nay lúc 4:10pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
+++ Quả Đấm Thép
Khách 63 Hôm nay lúc 4:10pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà ăn xốp là thiếu chất gì
Khách 64 Hôm nay lúc 4:10pm 26 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
Nuôi gà mái đẻ, gà con
Khách 65 Hôm nay lúc 4:10pm 37 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
Gà ấp vẫn đẻ
Khách 66 Hôm nay lúc 4:10pm 534 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 67 Hôm nay lúc 4:09pm 29 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
BÁN GÀ con
Khách 68 Hôm nay lúc 4:09pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Trống đúc: Xám Sắt Mã Mái
Khách 69 Hôm nay lúc 4:09pm 71 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tre già măng mọc.
Khách 70 Hôm nay lúc 4:09pm 1187 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 71 Hôm nay lúc 4:09pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
ROCKBAND_ Bom Tấn Mùa Giáp Hạt
Khách 72 Hôm nay lúc 4:09pm 194 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 73 Hôm nay lúc 4:09pm 329 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 74 Hôm nay lúc 4:09pm 79 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
chủ gà bảo chết là thua à
Khách 75 Hôm nay lúc 4:09pm 64 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 76 Hôm nay lúc 4:08pm 7 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 77 Hôm nay lúc 4:08pm 13 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Mạn phép sư kê Baloi
Khách 78 Hôm nay lúc 4:08pm 467 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 79 Hôm nay lúc 4:08pm 24 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Gà tơ lên.27-27+28
Khách 80 Hôm nay lúc 4:07pm 1356 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 81 Hôm nay lúc 4:07pm 64 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
MCX 2.9KG
Khách 82 Hôm nay lúc 4:07pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
cham diem ho em cai"doc bien , luc dinh "
Khách 83 Hôm nay lúc 4:07pm 0 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
Hai Sát Thủ
Khách 84 Hôm nay lúc 4:07pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
MƠ XOONG
Khách 85 Hôm nay lúc 4:07pm 6 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
Phòng mạch HOA SÚNG
Khách 86 Hôm nay lúc 4:07pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bỏ chạy... (THÊM CHI TIẾT)
Khách 87 Hôm nay lúc 4:07pm 201 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 88 Hôm nay lúc 4:07pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chết nghẹn
Khách 89 Hôm nay lúc 4:06pm 613 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
QUOCHOAIANBD Hôm nay lúc 4:06pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 90 Hôm nay lúc 4:06pm 65 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Khách 91 Hôm nay lúc 4:06pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Mới mổ kén lá đỉnh đầu xong
Khách 92 Hôm nay lúc 4:06pm 5 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ SỢ NHAU MÀU MẠNG
Khách 93 Hôm nay lúc 4:06pm 1 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Thơ thẩn
Khách 94 Hôm nay lúc 4:06pm 57 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Hàng Đúc Dự Bị 5*
Khách 95 Hôm nay lúc 4:05pm 58 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Cần vần gà 02/10/2011
Khách 96 Hôm nay lúc 4:05pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà đi phân+nước giúp với
Khách 97 Hôm nay lúc 4:05pm 48 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
tía cộc.tài ko đợi tuổi
Khách 98 Hôm nay lúc 4:05pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám mào cờ
Khách 99 Hôm nay lúc 4:05pm 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà ô da giấy !!!
Khách 100 Hôm nay lúc 4:05pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 101 Hôm nay lúc 4:05pm 1 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
XÁM MUỘN MÀNG(CLIP)
Khách 102 Hôm nay lúc 4:04pm 19 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Gà Phú Yên (TÍA)
Khách 103 Hôm nay lúc 4:04pm 15 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Đôi lời gửi tới BQT
Khách 104 Hôm nay lúc 4:04pm 13 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
CON NÀO ĐÚC ĐẸP NHẤT CÁC BÁC
Khách 105 Hôm nay lúc 4:03pm 7 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
HỎI VỀ GÀ MÃ MÁI!!
Khách 106 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
TÍA MA ( cánh ngắn) Bổ sung clip
Khách 107 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Android OS Mobile Safari Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 108 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Cách nhận biết trống - mái khi 2-3 tuần
Khách 109 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Mac OS X Safari 1 Truy cập bị từ chối
Khách 110 Hôm nay lúc 4:03pm 2 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Chúc mừng sinh nhật Xám Hồng
Khách 111 Hôm nay lúc 4:02pm 1 phút Mac OS X Safari 1 Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 112 Hôm nay lúc 4:02pm 88 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Khét...
Khách 113 Hôm nay lúc 4:02pm 14 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
ĐIỀU CHÂN NGÀ - MỜI AE CHÉM(CLIP)
Khách 114 Hôm nay lúc 4:02pm 1 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Có được gọi là đẹp trai ?
Khách 115 Hôm nay lúc 4:01pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 116 Hôm nay lúc 4:01pm 44 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 117 Hôm nay lúc 4:01pm 7 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Ô loạn thử chân.
Khách 118 Hôm nay lúc 4:01pm 243 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 119 Hôm nay lúc 4:01pm 13 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Thanh lý hạng cân 2,5
Khách 120 Hôm nay lúc 4:01pm 29 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
MƠ TÍA MÈO ĐỘ ĐẦU! (Clip)
Khách 121 Hôm nay lúc 4:00pm 18 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 122 Hôm nay lúc 4:00pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Gà tía chân trắng có nên nuôi
Khách 123 Hôm nay lúc 4:00pm 0 phút Android OS Mobile Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 124 Hôm nay lúc 4:00pm 14 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Chuẩn Ô Ướt - Chân xanh Mắt ếch
Khách 125 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
xám hồng 3* cỏ...
Khách 126 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chân Xanh Móng Rồng
Khách 127 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
Cần trợ giúp
Khách 128 Hôm nay lúc 3:59pm 158 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2021
Khách 129 Hôm nay lúc 3:59pm 10 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Xám cho ai cần
Khách 130 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Android OS Mobile Safari Truy cập bị từ chối
Khách 131 Hôm nay lúc 3:58pm 19 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Yêu nhất nhà
Khách 132 Hôm nay lúc 3:58pm 15 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Vảy dặm (giặm)
Khách 133 Hôm nay lúc 3:58pm 5 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Bí Kíp Đúc Nhiều Gà Trống...
Khách 134 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vảy dặm (giặm)
Khách 135 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vảy dặm (giặm)
Khách 136 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
HCMC - Bán mái tơ sắp đẻ
Khách 137 Hôm nay lúc 3:58pm 15 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
ô tơ
Khách 138 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà cứ rặn mà không ra phân được, ae cï
Khách 139 Hôm nay lúc 3:58pm 0 phút Search Robot Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 140 Hôm nay lúc 3:57pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
THẤT BẠI GỌN GÀNG
Khách 141 Hôm nay lúc 3:57pm 24 phút Android OS Mobile Safari Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
không đặng nhâp đc= máy tính bảng
Khách 142 Hôm nay lúc 3:56pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Quê tôi ngày 2-9
Khách 143 Hôm nay lúc 3:56pm 19 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
XÁM LÔNG 2 CỦA TIMGAHAY !!!
Khách 144 Hôm nay lúc 3:56pm 27 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
khu vuc thuong tin
Khách 145 Hôm nay lúc 3:55pm 15 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Cách up video
Khách 146 Hôm nay lúc 3:55pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
TIỂU Ô ĐIÊN TÁI XUẤT GIANG HỒ
Khách 147 Hôm nay lúc 3:55pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
CHUẨN ĐẾN TỪNG CM (XENTIMET)
Khách 148 Hôm nay lúc 3:55pm 40 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
gà tơ thử đòn.

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.090 giây.