Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 143 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 28 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 108 Khách, 7 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 2 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 3 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 4 Hôm nay lúc 8:55am 36 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tcv 2,7kg
Khách 5 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 6 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 7 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 8 Hôm nay lúc 8:55am 8 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Hai Lúa Hôm nay lúc 8:55am 11 phút iPad Safari Đang xem Chủ đề
XÁM ẸP TRAI ( up clip)
Khách 9 Hôm nay lúc 8:55am 394 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Ô MẶT QUỶ PHIÊN BẢN ĐẸP ^^
Khách 10 Hôm nay lúc 8:55am 116 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
SHOP THUỐC GÀ PHỤ KIỆN THÁI LAN NAM PHONG
Xe Ôm Hôm nay lúc 8:55am 28 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
hanhpv Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vác nghé đi cày (phu)
hoangsee Hôm nay lúc 8:55am 2 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô mã Mái_ Con trai Ô Rách
Khách 11 Hôm nay lúc 8:55am 729 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa kén mép
Khách 12 Hôm nay lúc 8:55am 736 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Hai anh em 1500k sẽ xử nhau
Khách 13 Hôm nay lúc 8:55am 735 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Xám Hồng Chân Vàng..
Khách 14 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Android OS Firefox 4 Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
Khách 15 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút iPad Safari Đang xem Chủ đề
Hoàn thành xong độ 6
Khách 16 Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
đẳng cấp là đây mở mỏ 28.32
Khách 17 Hôm nay lúc 8:55am 679 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
cựa lục đinh
Khách 18 Hôm nay lúc 8:55am 71 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô mơ đại giáp
Tiabacsy Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
đẳng cấp là đây mở mỏ 28.32
Khách 19 Hôm nay lúc 8:55am 5 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
cựa lục đinh
me_ga Hôm nay lúc 8:55am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
đẳng cấp là đây mở mỏ 28.32
laokethandong8888 Hôm nay lúc 8:55am 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
Nhanam-bacgiang Hôm nay lúc 8:55am 22 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
đẳng cấp là đây mở mỏ 28.32
Khách 20 Hôm nay lúc 8:54am 678 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
MƠ THIẾT LĨNH_đúc xong chiến-
Khách 21 Hôm nay lúc 8:54am 73 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
nguyenthien Hôm nay lúc 8:54am 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 22 Hôm nay lúc 8:54am 59 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
dinhtienbao Hôm nay lúc 8:54am 1 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Lip Tía
Khách 23 Hôm nay lúc 8:54am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 24 Hôm nay lúc 8:54am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 25 Hôm nay lúc 8:54am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 26 Hôm nay lúc 8:54am 74 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Tía vừa xuống tóc
Khách 27 Hôm nay lúc 8:53am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vác nghé đi cày (phu)
Khách 28 Hôm nay lúc 8:53am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho gà
trungkien93 Hôm nay lúc 8:53am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 29 Hôm nay lúc 8:53am 474 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
BÁN LỒNG, BU GÀ CHỌI ĐÂY
Khách 30 Hôm nay lúc 8:53am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
khoe em cựa búa
Khách 31 Hôm nay lúc 8:53am 72 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
gà mái có cựa
Khách 32 Hôm nay lúc 8:53am 0 phút Windows 7 Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Gà cảnh
Khách 33 Hôm nay lúc 8:53am 21 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
CHUỐI QUÊ ^^ NGỌT GHÊ
Khách 34 Hôm nay lúc 8:53am 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô phá cốt clip
Khách 35 Hôm nay lúc 8:53am 107 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
cach xem tuong gà
Khách 36 Hôm nay lúc 8:52am 69 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
OCX 2,9KG
Phamhaks1080 Hôm nay lúc 8:52am 14 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
tuanvu_dt Hôm nay lúc 8:52am 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 37 Hôm nay lúc 8:52am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 38 Hôm nay lúc 8:52am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 39 Hôm nay lúc 8:52am 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Bán gà Xám
Khách 40 Hôm nay lúc 8:52am 60 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
bán mái nhánh
Khách 41 Hôm nay lúc 8:52am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 42 Hôm nay lúc 8:52am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
cần mua gà chọi tại hà nội
Khách 43 Hôm nay lúc 8:52am 0 phút Unix Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 44 Hôm nay lúc 8:51am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
bán em gà đúc
Khách 45 Hôm nay lúc 8:51am 730 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 46 Hôm nay lúc 8:51am 6 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 47 Hôm nay lúc 8:51am 6 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 48 Hôm nay lúc 8:51am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 49 Hôm nay lúc 8:51am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
hắc thiệt kê
manhhien7886 Hôm nay lúc 8:51am 2 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
Khách 50 Hôm nay lúc 8:50am 0 phút Android OS Mobile Safari 3 Đang xem Chủ đề
hỏi về gà bị run chân
Bo_Xit Hôm nay lúc 8:50am 4 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Danh sách chiến kê tham gia OFF 2/10
Khách 51 Hôm nay lúc 8:50am 4 phút Windows 7 Firefox 3 Chỉ mục Diễn đàn
Khách 52 Hôm nay lúc 8:49am 7 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Lip Tía
Khách 53 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
làm thế nào đúc cho nhiều gà trống
Khách 54 Hôm nay lúc 8:49am 730 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Xin thỉnh giáo !
Khách 55 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 56 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 57 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 58 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
trungxoan Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 59 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
VOI RỪNG
Khách 60 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Unix Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 61 Hôm nay lúc 8:49am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà cánh đôi chơi được không?
Khách 62 Hôm nay lúc 8:49am 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách chọn đầu gà - Phần V- CỔ GÀ
Khách 63 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
tìm gà con dòng giống ở thái bình
Khách 64 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 65 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút Android OS Safari Đang xem Chủ đề
Mua gà tre tân châu < con> tại thái bình
Khách 66 Hôm nay lúc 8:48am 4 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 67 Hôm nay lúc 8:48am 2 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 68 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 69 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 70 Hôm nay lúc 8:48am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 71 Hôm nay lúc 8:47am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Phân biệt gà lông 1, lông 2, lông 3.
Khách 72 Hôm nay lúc 8:47am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà bạch hồ đầu hay là bạch đầu chỉ ??????
rockxd871 Hôm nay lúc 8:46am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
Khách 73 Hôm nay lúc 8:46am 2 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 74 Hôm nay lúc 8:46am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 75 Hôm nay lúc 8:46am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô mướt chân xanh mắt ếch
Khách 76 Hôm nay lúc 8:46am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà em bị đờm khò khè, chữa em với
Khách 77 Hôm nay lúc 8:45am 5 phút Windows 7 Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Xin chỉ giúp e vận chuyển gà từ Hà nội vào Sài gòn
Khách 78 Hôm nay lúc 8:45am 122 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Wave ...
trinh dung Hôm nay lúc 8:45am 0 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 79 Hôm nay lúc 8:45am 18 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 80 Hôm nay lúc 8:44am 29 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Làng gà phở...clip
Vô Địch Sinh Đẻ Hôm nay lúc 8:44am 151 phút Windows XP Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 81 Hôm nay lúc 8:43am 10 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 82 Hôm nay lúc 8:43am 6 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 83 Hôm nay lúc 8:43am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 84 Hôm nay lúc 8:43am 32 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà gáy sớm
tonyga Hôm nay lúc 8:43am 13 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà tơ hàng tốt
Khách 85 Hôm nay lúc 8:43am 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 86 Hôm nay lúc 8:43am 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
phương pháp và bí quyết nuôi gà thay lông nhanh
Khách 87 Hôm nay lúc 8:42am 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bán gà Xám
Khách 88 Hôm nay lúc 8:42am 0 phút iPad Safari Đang xem Chủ đề
Gà đeo chì
Khách 89 Hôm nay lúc 8:41am 28 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 90 Hôm nay lúc 8:41am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 91 Hôm nay lúc 8:41am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 92 Hôm nay lúc 8:41am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 93 Hôm nay lúc 8:41am 4 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Kê kinh
Khách 94 Hôm nay lúc 8:41am 11 phút Windows 7 Firefox 3 Chỉ mục Diễn đàn
Khách 95 Hôm nay lúc 8:41am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 96 Hôm nay lúc 8:40am 10 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 97 Hôm nay lúc 8:40am 5 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
hổ đầu
Khách 98 Hôm nay lúc 8:40am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
đại giáp ngoại
choi ga 89 Hôm nay lúc 8:40am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Hoàn thành xong độ 6
Khách 99 Hôm nay lúc 8:39am 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
khuongbui Hôm nay lúc 8:39am 18 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
3nolongan Hôm nay lúc 8:39am 23 phút Windows 7 Unknown Đang xem Chủ đề
Bán gà Xám
gadonhue_272 Hôm nay lúc 8:39am 13 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
bán em gà đúc
Khách 100 Hôm nay lúc 8:39am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 101 Hôm nay lúc 8:39am 0 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 102 Hôm nay lúc 8:39am 17 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
thanhbi.bmt Hôm nay lúc 8:38am 4 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 103 Hôm nay lúc 8:38am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
HỎI VỀ CĂT TỈA LÔNG CHO GÀ CHỌI
Khách 104 Hôm nay lúc 8:38am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
SHOP THUỐC GÀ PHỤ KIỆN THÁI LAN NAM PHONG
goback1901 Hôm nay lúc 8:38am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 105 Hôm nay lúc 8:38am 1 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Trống đúc xám tía!!!
Khách 106 Hôm nay lúc 8:38am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà con nở ra bị quẹo ngón chân
chetthithoi Hôm nay lúc 8:37am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 107 Hôm nay lúc 8:37am 13 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Bán gà Xám
Khách 108 Hôm nay lúc 8:37am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
kích thước chuồng gà????
hai quoc Hôm nay lúc 8:37am 8 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 109 Hôm nay lúc 8:37am 17 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 110 Hôm nay lúc 8:37am 42 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 111 Hôm nay lúc 8:36am 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 112 Hôm nay lúc 8:36am 0 phút Unix Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 113 Hôm nay lúc 8:36am 0 phút iPhone Unknown Đang xem Chủ đề
SƯ KÊ CHỈ GIÚP CÁCH NÀO CHO GÀ NHANH MỌC LÔNG ĐUÔI
Khách 114 Hôm nay lúc 8:36am 1 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà bị kén nước ở lườn xin các bác chỉ giúp
Khách 115 Hôm nay lúc 8:35am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà em bị đờm khò khè, chữa em với

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.063 giây.