Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 91 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 82 Khách, 8 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 12:37pm 254 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 2 Hôm nay lúc 12:37pm 3 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 3 Hôm nay lúc 12:37pm 352 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
TÍA 4 THÁNG ĐẠI GIÁP 2 CHÂN.
Khách 4 Hôm nay lúc 12:37pm 22 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
gà choai
Khách 5 Hôm nay lúc 12:37pm 117 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Mái "Thư Hùng Kê"...
Khách 6 Hôm nay lúc 12:37pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà em bị đờm khò khè, chữa em với
Khách 7 Hôm nay lúc 12:37pm 13 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 8 Hôm nay lúc 12:37pm 1448 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2016
Khách 9 Hôm nay lúc 12:37pm 353 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 10 Hôm nay lúc 12:37pm 352 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 11 Hôm nay lúc 12:37pm 353 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía mơ chân vang 3kg
Khách 12 Hôm nay lúc 12:37pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà con mới nở nên cho ăn uống gì là tốt nhất
Khách 13 Hôm nay lúc 12:37pm 350 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Gà bị yếu kiềng ?
Khách 14 Hôm nay lúc 12:37pm 692 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
Khách 15 Hôm nay lúc 12:37pm 548 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 16 Hôm nay lúc 12:37pm 352 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô tít lại thắng 1 kỳ vần =))
Khách 17 Hôm nay lúc 12:37pm 331 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Tôi muốn mua gạo mầm nghệ ở Hà Nội- gọi số 0904863
Khách 18 Hôm nay lúc 12:37pm 346 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 19 Hôm nay lúc 12:37pm 0 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Tơ tọe
Khách 20 Hôm nay lúc 12:37pm 198 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 21 Hôm nay lúc 12:37pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị trúng gió
Khách 22 Hôm nay lúc 12:36pm 300 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 23 Hôm nay lúc 12:36pm 349 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Hàng kết. ae cùng chém nhé (gửi anh phi đội)
Khách 24 Hôm nay lúc 12:36pm 191 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
mấy bác cho em hỏi ngu cái ?
Khách 25 Hôm nay lúc 12:36pm 1446 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2016
Khách 26 Hôm nay lúc 12:36pm 345 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Hỏi về bệnh gáy không ra tiếng
Khách 27 Hôm nay lúc 12:36pm 351 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Đôi gà thử lần 2
Khách 28 Hôm nay lúc 12:36pm 136 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2018
Khách 29 Hôm nay lúc 12:36pm 35 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
hỏi về gà bị run chân
Khách 30 Hôm nay lúc 12:36pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gửi ae nhân tự thới (hàng độc)
Khách 31 Hôm nay lúc 12:36pm 330 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 32 Hôm nay lúc 12:36pm 258 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Phụng Em hoàn thành độ 2
Khách 33 Hôm nay lúc 12:36pm 1437 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2016
Khách 34 Hôm nay lúc 12:36pm 589 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 35 Hôm nay lúc 12:36pm 617 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 36 Hôm nay lúc 12:36pm 351 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 37 Hôm nay lúc 12:36pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Phơi nắng gà
Khách 38 Hôm nay lúc 12:36pm 3 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2015
Khách 39 Hôm nay lúc 12:36pm 351 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Nhờ anh em đánh giá hộ em này
Khách 40 Hôm nay lúc 12:36pm 343 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xin trợ giúp các cao nhân cứu cứu
Khách 41 Hôm nay lúc 12:36pm 26 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Cách ôm,hóp gà trước khi ra độ
Khách 42 Hôm nay lúc 12:36pm 1442 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 43 Hôm nay lúc 12:35pm 1445 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Cách Phân biệt gà lai khi gà còn tơ
Khách 44 Hôm nay lúc 12:35pm 1444 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 45 Hôm nay lúc 12:35pm 349 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám chân trắng-Hàng bị chê khá nhiều
Khách 46 Hôm nay lúc 12:35pm 0 phút Linux Google Chrome Đang xem Chủ đề
HẦU KIỂNG
Khách 47 Hôm nay lúc 12:35pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Hỏi cách chữa gà bị thối tai !??
Khách 48 Hôm nay lúc 12:35pm 1440 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 49 Hôm nay lúc 12:35pm 67 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2018
Khách 50 Hôm nay lúc 12:35pm 351 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Nỗi buồn mang tên ... LÔNG VOI
Khách 51 Hôm nay lúc 12:34pm 347 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
mái nhánh, ae xem nên giữ con nào
Khách 52 Hôm nay lúc 12:34pm 309 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 53 Hôm nay lúc 12:34pm 202 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Em mái nhánh dòng Tây Sơn Bình Định !
Khách 54 Hôm nay lúc 12:34pm 347 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô Mã Mái Chân Trắng Nhật Nguyệt - Xong Lông
Khách 55 Hôm nay lúc 12:33pm 1 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cặp gà tơ (clip)
Khách 56 Hôm nay lúc 12:33pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
hỏi cách chữa thối đế
Khách 57 Hôm nay lúc 12:33pm 349 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
BỘ TÍA ...
Khách 58 Hôm nay lúc 12:33pm 0 phút iPhone Unknown Đang xem Chủ đề
Gà ấp mùa hè làm sao để đậu nhiều
Khách 59 Hôm nay lúc 12:33pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà sói mỏ chân đá vào lồng sắt!
Khách 60 Hôm nay lúc 12:33pm 518 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2018
Khách 61 Hôm nay lúc 12:33pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa vôi chân
Khách 62 Hôm nay lúc 12:32pm 112 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 63 Hôm nay lúc 12:32pm 15 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà ỉa phân trắng, dính đít
Khách 64 Hôm nay lúc 12:32pm 1366 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
Khách 65 Hôm nay lúc 12:32pm 1443 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 66 Hôm nay lúc 12:32pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Độ lấn kẽm!
Khách 67 Hôm nay lúc 12:32pm 1032 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
Khách 68 Hôm nay lúc 12:31pm 19 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 69 Hôm nay lúc 12:30pm 463 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2018
Khách 70 Hôm nay lúc 12:30pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
lườn gà
Khách 71 Hôm nay lúc 12:29pm 19 phút Search Robot Bing Đang xem Chỉ mục
XẢ STRESS
Khách 72 Hôm nay lúc 12:28pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
batuoctinhyeu_nd Hôm nay lúc 12:28pm 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 73 Hôm nay lúc 12:28pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách chọn đầu gà - Phần V- CỔ GÀ
Khách 74 Hôm nay lúc 12:28pm 1 phút Search Robot Unknown Đang xem Chủ đề
Nội hoa đăng.
Khách 75 Hôm nay lúc 12:26pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách làm gà hết gáy
Khách 76 Hôm nay lúc 12:25pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
MUA GÀ NÒI GIỐNG TRẠNG LỚN
Khách 77 Hôm nay lúc 12:25pm 599 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 78 Hôm nay lúc 12:24pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà tía chân xanh?
Khách 79 Hôm nay lúc 12:24pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách làm gà hết gáy
Khách 80 Hôm nay lúc 12:23pm 1 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Cặp gà tơ (clip)
Khách 81 Hôm nay lúc 12:21pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà bị sưng ngón chân :((
Khách 82 Hôm nay lúc 12:21pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa nấm vòm họng cho gà
Khách 83 Hôm nay lúc 12:21pm 14 phút Mac OS X Safari Đang xem Chủ đề
Hội làng Ngọc Chi- Vĩnh Ngọc- Đông Anh- Hà Nội
Khách 84 Hôm nay lúc 12:20pm 851 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2015
Khách 85 Hôm nay lúc 12:20pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị kén mép xin giúp
Khách 86 Hôm nay lúc 12:20pm 9 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 87 Hôm nay lúc 12:20pm 22 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Thanh lý Tía tít 2,45-2,5kg
Khách 88 Hôm nay lúc 12:19pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
hỏi thêm ae về gà mái kêu cọc cọc
Khách 89 Hôm nay lúc 12:18pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
ga uong nuoc nhieu
Khách 90 Hôm nay lúc 12:18pm 114 phút Unknown Unknown Truy cập bị từ chối

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.043 giây.